Mimarlık_Üzerine_Deneme_Yazıları

19 Şubat 2009 Perşembe

deneme notları V

Tarih yazmak paket hayal etmektir. Ama hayal edilen her paket genişlemeye değil katılaşmaya eğilimlidir. Katılaşırlar çünkü her anlatı nesnesini tek, bütünlüklü ve en doğru biçimi ile temsil ettiğine inanır. Nicelik olarak paketlerin sayısını arttırmak bütünleştirici ve tekilleştirici bir anlatının aşkınlık yanılsamasını bozar. Mimarlık tarih yazımını tek bir seferde temsil edilebilir bir bilgi yığını paketi olarak düşünmek yerine tekil süreksizliklerden oluşan paketleri/pratikleri ve bu paketlerin/pratiklerin ara yüzlerini/değme noktalarını düşünmek daha verimli olacaktır. Bu nedenle paket yerine paketler yığınından söz etmek tarih yazımının ucunu açık bırakır.

Hiç yorum yok: