Mimarlık_Üzerine_Deneme_Yazıları

12 Ocak 2009 Pazartesi

deneme notları IV

Bu kültür coğrafyasında mimarlık tarihi yazımı pratiği sadece geçmişte olup biteni anlama ve anlamlandırma çabasından çok daha fazlasını içerir. Mimarlık tarihi yazımı; konu edindiği nesnesini mesafeli bir bakış mekanizmasına (zaman ve mekan bağlamında nesneyi doğru yerinde tutma) veya geçmiş ile ilişki kurma[1] mekanizmasına (zaman ve mekanın değişmez ve parçalanmaz bütünlüğü içindeki nesnenin bu bütünlüğün içindeki değişken konumuna) sokar. Birinci durum her zaman bir olumsuzlamayı ikinci durum ise olumlamayı içerir.

[1] “ilişki kurmak” tdk’da bağlantı sağlamak, ilgi sağlamak olarak açıklanıyor.

Hiç yorum yok: